CELA_web_ipadmini.jpg

Center for Landdistrikter

CELA (Center for Landdistrikter) er etableret i miljøet omkring Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, der siden 1974 har medvirket til at sætte Danmark på kortet indenfor udnyttelsen af vind- og solenergi.

Ideen med CELA er at kombinere viden omkring bæredygtighed og energi med de muligheder og ressourcer, der er i landdistrikterne, som i øvrigt udgør ca. 1/3 af landets kommuner.

Et prospekt i papirform præsenterer tankerne med en kort baggrund, konkrete eksempler og visioner for området. Samtidig giver et kampagnewebsite en indgang med en kortere præsentation plus kontaktinformationer og mulighed for at hente mere uddybende PDF’er.

CELA_web_ipadmini.jpg
 Et minisite ledsager det længere prospekt i papirform. Samtidig er det en enkel måde at give en tilstedeværelse på nettet.

Et minisite ledsager det længere prospekt i papirform. Samtidig er det en enkel måde at give en tilstedeværelse på nettet.

CELA_prospekt_forside_v4.jpg
CELA_prospekt.jpg
CELA_prospekt_udsnit_s5_v4.jpg